Product van de week
Minitabletje kuiken lente
Hou mij op de hoogte
Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)
Home Verantwoorde chocolade

Verantwoorde chocolade

Op dit moment is er in alle lagen van onze samenleving veel aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, met name voor de Aziatische landen, alsook voor andere lage lonen landen. Onze branche heeft nadrukkelijk te maken met deze landen omdat het merendeel van onze grondstoffen in deze landen worden verbouwd. Directe gevolgen daarvan zijn de omstandigheden waarin arbeiders hun werk moeten doen. Chocolagendijk vraagt van al zijn leveranciers dan ook dat zij zich houden aan datgene wat is vastgelegd in het zogenaamde Ethical Trading Initiative.

Het Ethical Trading Initiative bestaat uit de zogenaamde Base Code. Deze code is hieronder uitgeschreven.

 De ETI Base Code bestaat uit negen punten, waaraan de bedrijven moeten voldoen:
1. Werk geschiedt op basis van vrije wil;
2. Recht op lidmaatschap van een vakbond en CAO;
3. Arbeidsomstandigheden zijn veilig en hygiënisch;
4. Kinderarbeid is verboden;
5. Minimumloon wordt betaald;
6. Geen buitensporige werktijden;
7. Geen discriminatie;
8. Vast werk wordt geboden;
9. Grof geweld en een onmenselijke behandeling van het personeel worden niet geduld.

*zie voor meer informatie over Ethical Trading www.ethicaltrade.org

Chocolagendijk staat natuurlijk voor 100% achter deze 9 punten en ziet er continu op toe dat zij zelf ook aan deze eisen blijft voldoen.

Al onze chocolade wordt standaard geproduceerd volgens het Ethical Trading principe.

Daarnaast is Chocolagendijk ook deelnemer aan het Platform Promotional Products. Vanuit deze organisatie is een zogenaamd Code of Conduct geformuleerd welke Chocolagendijk ook ondertekend heeft.

ethical ppp